h1

หน้าหลัก ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่ว แผนปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชา กระดานสนทนา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
 

หน่วยงานในสังกัด
   ร้อย ตชด.๑๔๔

   ร้อย ตชด.๑๔๕

   ร้อย ตชด.๑๔๖
   ร้อย ตชด.๑๔๗
   รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๔

หน่วยงานใน สตช.
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยในสังกัด สตช.
   บช.ตชด.
   บก.ตชด.
   กก.ตชด.

สื่อมวลชน
   TV ช่อง ๓    ไทยรัฐ
   TV ช่อง ๕    เดลินิวส์
   TV ช่อง ๗    ข่าวสด
   TV ช่อง ๙    มติชน
 TV ช่อง NBT    คมชัดลึก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ฟัง FM ตชด.๑๐๐.๒๕MHz
แผนที่ GIS BPP14
แจ้งการกระทำผิด

01
ส.ค.ส.๒๕๖๒ ข้าราขการ
ตำรวจ กก.ตชด.๑๔

01
VDO กก.ตชด.๑๔

2475
เรื่องปี ๒๔๗๕ ที่ไม่มีใครเล่า
เรื่องจริงให้เด็กฟังสักที

10
บทเพลง
" ในหลวงรัชกาลที่สิบ "

01

# ตชด.น้อมใจถวายรักและภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
Hit Counter by Digits 

01

18      ๑๘ ก.ค.๖๗ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์
รอง จตร.พร้อมด้วยคณะตรวจราชการกองตรวจ ราชการ ๗ สำนักงานจเรตำรวจได้เดินทางมาตรวจ ราชการ กก.ตชด.๑๔ ประจำปี ๖๗ โดยมี พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่งรอง ผกก.ฯ รรท.ผกก. ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ
    n
h1
  18-19

     ๑๘-๑๙ มิ.ย.๖๗ พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร  รอง ผกก.ตชด.๑๔ (๑) พร้อมด้วย คณะกรรมการ ตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ กก.ตชด.๑๔  ประกอบด้วย สว.กก.ตชด.๑๔(ธกวส.,ขว.,จอส.,กร.) และรอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๔ (มว.พท.) เดินทางไป ตรวจราชการ ร้อย ตชด.๑๔๔-๑๔๗  
h1

15

     ๑๕ มิ.ย.๖๗  กก.ตชด.๑๔ โดยร.ต.ต.กฤษกร ทองตรี รอง สว.(ป) กก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัดรวม ๓๔ นาย ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ณ ศาลากลาง จว.ประจวบฯ 
h1

  01

     ๑ เม.ย.๖๗ พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธนบุญอุบล
ผกก.ตชด.๑๔ ได้สั่งการให้กำลังพลชุดจิตอาสา
จำนวน ๕ นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ เข้าพื้นที่ช่วย ฉีดน้ำดับเพลิง
ที่บริเวณ จุดชมวิว หมู่ ๕ บ.ห้วยทราย อ.เมือง
จว.ประจวบฯ

h1

08      ๘ มี.ค.๖๗ กก.ตชด.๑๔ ได้ดำเนินการจัด
ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี ๖๗
ให้กับกำลังพล ในสังกัด
h1
  051

     ๕-๘ กก.ตชด.๑๔ จัดทำโครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามตาม
แนวชายแดนและการสืบสวนปราบปรามอาชญา
กรรม ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
(5G ตชด.พันธ์ใหม่ Bpp New Gen) ให้กับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน ๔๒ นาย
h1

05      ๕ มี.ค.๖๗ พ.ต.อ.อัคราวัส  สีห์ธนบุญอุบล
ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร่วมพิธีปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) โครงการเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗
ณ บริเวณสระน้ำกลางของ กก.ตชด.๑๔
h1
  23

   ๒๓ ก.พ.๖๗ พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง
รอง ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานในพิธี โครงการ
จิตรอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเกตุชราราม ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.ปข.โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดลานวัด ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
สว.,ผบ.ร้อย.ฯ,ข้าชการตำรวจในสังกัดรวม ๗๐ นาย
h1

231

      ๒๓ ก.พ.๖๗ พ.ต.ท.ญาณภัทร  เพชรทอง  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด รวม ๕ นาย เดินทางไปร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล เนื่องในวันที่ละลึก พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณลานพิธี ศาลา
กลางประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
h1

  14   ๑๔ ก.พ.๖๗ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ
รอง ผบช.ตชด.เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบ
สิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติ
หน้าที่ ให้กับข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๔
โดยมี พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ รอง ผกก.ตชด.
๑๔๔,พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๔
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับh1
      
    p ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕     n
    p ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยกำลัง ร้อย ตชด.๑๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    n
    p ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔         n
    p ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร     n
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร n  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  n
    p ร่างประกาศเชิญชวนรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง n   ร่างเอกสารประกวดราคารับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  n
    p ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร   
    p ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็ม   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    p ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ขนาด ๑๐ คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง   ๒๘ ส.ค.๖๑ 
    p สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ จำนวน ๑๐ คูหา  
    p ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดรถยนต์เก่าชำรุดของทางราชการ         
    p ประกาศขายทอดตลสาดรถยนต์เก่าชำรุดของทางราชการ          

       คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๓
       แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ

 

     p ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน     n
     p กก.ตชด.๑๔ ประกาศเจตนารมย์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   n  
     p เอกสารเผยแพร่ เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน   
     p ประกาศการขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์     
     p ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
     
     p ประกาศรายชื่อผู้สัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
     
     p ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)   
     p ประกาศการขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์    
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รร.ตชด.บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์   
     p ประกาศผลการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าทดสอบความเหมาะสม สำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่า
รร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๕
    
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
   
     p ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี    
     p ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี     
     p ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก     
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน     
     p ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ บ้านพักอาศัย ๑ ชั้น ( สำหรับครู)  รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ,
รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู  , รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก  
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) และทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสมัครและคัดเลือก
บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  
     p ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์       
     p ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี   
     p ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จำนวน ๑ อัตรา 
     p ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จำนวน ๑ อัตรา     
     p ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  จำนวน ๑ อัตรา     
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ และทดสอบภาคความเหมาะสม สำหรับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
     
     p ประกาศรายชื่อผู้ที่รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รร.ตชด.บ้านป่าหมาก     
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รร.ตชด.บ้านป่าหมาก       
     p ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.บ้านโป่งลึก     
     p ประกาศรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รร.ตชด.บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  จำนวน ๑ อัตรา 
     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๑
     p การตรวจสอบสิทธิของตนเองและบุคคลในครอบครัว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง     
     p อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ     
     p กระบวนการและระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ๘ ขั้นตอน      
     p คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ      
     p ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
     p บัญชีรายละเอียดการขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับ เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร.   
      โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด      แบบฟอร์มตัวอย่าง     p วิธีการชำระเงิน  

      v การติดตั้งตู้เย็นพลังงานโซล่าเซลล์ ลูกที่ ๒ ที่ ฐปก.เขาตีนเป็ด n
      v การติดตั้งดู้เย็นพลังงานโซล่าเซลล์     n
      1 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ กก.ตชด.๑๔ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  
      1 วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุระเบิด  
      p องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน
       องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ (น้ำหมักชีวภาพ) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

h

      p แบบฟอร์มรายงานตามแผนรอบ ๖ เดือน    n
      1 แผนสร้างความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    
      1 แผนสร้างความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑     
      1 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร     
      1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  แบบตรวจร่างกาย 
      1 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร  ๑.มูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์  ๒.มส.ตชด.สว.และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ๓.สมาคมแม่บ้านตำรวจ 
๔.มูลนิธิบุณยะจินดา  ๕.มูลนิธ พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์  ๖.ร.ต.อ.ธรณิศฯ  ๗.ม.ศรีปทุมของสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ๘.บช.ตชด. 
      1 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจำปีงลประมาณ ๒๕๕๖  
      1 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      1 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
      1 แผนการแจกจ่ายยา - เวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๕๕   ๑.ร.ร.ตชด.ในสังกัด  ๒.ร้อย ตชด.๑๔๔ - ๑๔๗  

f

     1 เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
         ๑.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค.
          
๒.ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน ม.ค. ก.พ. ,มี.ค. , เม.ย. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. , ก.ย. , ต.ค. , พ.ย. , ธ.ค.
         ๓.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน ม.ค. , ก.พ., มี.ค., เม.ย. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค., ส.ค., ก.ย., เผยแพร่งบทดลอง งวด ๑ - ๑๖ , ต.ค. ,พ.ย. ธ.ค.  
         ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน ม.ค. , ก.พ., มี.ค., เม.ย. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. , ก.ย., เผยแพร่งบทดลอง งวด ๑- ๑๖ 
          ๕.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือน ต.ค.๖๔ ,พ.ย.๖๔ ,ธ.ค.๖๔ ,ม.ค.๖๕, ก.พ.๖๕ , มี.ค.๖๕ , เม.ย.๖๕ , พ.ค.๖๕ , มิ.ย.๖๕ , ก.ค.๖๕ , ส.ค.๖๕ , ก.ย.๖๕ ,
เผยแพร่งบทดลอง งวด ๑-๑๖
         ๖. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน ต.ค.๖๕, พ.ย.๖๕, ธ.ค.๖๕, ม.ค.๖๖ , ก.พ.๖๖ , มี.ค.๖๖ , เม.ย.๖๖ , พ.ค.๖๖ มิ.ย.๖๖ , ก.ค.๖๖ , ส.ค.๖๖ , ก.ย.๖๖ ,
เผยแพร่งบทดลอง งวด ๑-๑๖  
         ๗. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดือน ต.ค.๖๖ , พ.ย.๖๖ , ธ.ค.๖๖ , ม.ค.๖๗ , ก.พ.๖๗ , มี.ค.๖๗ , เม.ย.๖๗ , พ.ค.๖๗ , มิ.ย.๖๗ n
     1 เผยแพร่รายละเอียดรายการบัญชี ที่สำคัญ ก.ย.๖๑ , ก.ย.๖๓ , ก.ย.๖๔ , ก.ย.๖๕ , ก.ย.๖๖ n
     1 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศีกษาและค่าเล่าเรียน ปี ๒๕๕๙
     1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๙ ปี ๒๕๖๐
     1 พรบ.เงินเดือน ปี ๒๕๓๘
     1 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)    คู่มือค่ารักษาพยาบาล
     1 คู่มือและแนวปฏิบัติเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ปี ๒๕๖๑
     1 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก
     1 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าโครงการเบิกจ่ายตรง

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ "ค่ายพระมงกุฎเกล้า" ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทร:๐๓๒-๕๑๐๐๕๒ - ๔ โทรสาร:๐๓๒-๕๗๘๐๕๗
อีเมล์:bpp14@bpp.go.th