h1

หน้าหลัก ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่ว แผนกลยุทธ์ ผู้บังคับบัญชา กระดานสนทนา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
 

หน่วยงานในสังกัด
   ร้อย ตชด.๑๔๔

   ร้อย ตชด.๑๔๕

   ร้อย ตชด.๑๔๖
   ร้อย ตชด.๑๔๗

หน่วยงานใน สตช.
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยในสังกัด สตช.
   บช.ตชด.
   บก.ตชด.
   กก.ตชด.

สื่อมวลชน
   TV ช่อง ๓    ไทยรัฐ
   TV ช่อง ๕    เดลินิวส์
   TV ช่อง ๗    ข่าวสด
   TV ช่อง ๙    มติชน
 TV ช่อง NBT    คมชัดลึก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ฟัง FM ตชด.๑๐๐.๒๕MHz
แจ้งการกระทำผิด

123

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
Hit Counter by Digits10

    ๑๐ ก.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ  ผกก.ตชด.๑๔ เดินทางโดย ฮ.ไปตรวจเยี่ยม กำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ เนิน ๗๐๐ พร้อมมอบตู้เย็น พลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด 1
h1

  120

    ๒๐ มิ.ย.๖๑ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.๑๔   1
h1

23

    ๒๓ มี.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๖ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
h1


  20

     ๒๐ มี.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๗ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
h1


20     ๒๐ มี.ค.๖๑ พ.ต.อ.ปฐม  อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ เป็นประธานเปิดอบรมโครงกาอบรมการ
จัดการความเครียด ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด
h1
  16       ๑๖ มี.ค.๖๑ พิธีส่ง-รับมอบหน้าที่และ การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ ๑๔
h1

05        ๕ ก.ค.๖๑ กก.ตชด.๑๔ จัดให้มีการ ฝึกทบทวน กองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ จำนวน ๑ กองร้อย รวม ๑๕๕ นาย 1
h1
  20  

    ๒๖ มิ.ย.๖๑ กก.ตชด.๑๔โดย ร.ต.ท.เสน่ห์  ทองสวัสดิ์ รอง สว.กก.ตชด.๑๔ (ขว.) พร้อมกำลัง พลในสังกัด รวม ๒๐ นาย ร่วมพิธีวันต่อต้าน ยาเสพติด ณ ศาลากลาง จ.ประจวบฯ
h1


ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน    
    p ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ขนาด ๑๐ คูหา พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง จำนวน ๑ หลัง   ๒๘ ส.ค.๖๑ n
    p สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ จำนวน ๑๐ คูหา  n
    p ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดรถยนต์เก่าชำรุดของทางราชการ         
    p ประกาศขายทอดตลสาดรถยนต์เก่าชำรุดของทางราชการ          
    p ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก , รร.ตชด.บ้านคลองน้อย     
    p ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรือนแถว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๗     
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์  รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก จำนวน ๑ ห้อง , รร.ตชด.นเรศวรบ้านคลองน้อย จำนวน ๑ ห้อง
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกองรักษาการณ์ จำนวน ๑ หลัง    ๑๔ มี.ค.๖๐  
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม จำนวน ๑ หลัง    ๔ ม.ค.๕๙   
    p ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๗ อ.บางสะะพาน จ.ประจวบฯ   ๖ ต.ค.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ที่ ร้อย ตชด.๑๔๕ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ   ๒๘ ก.ย.๕๙
    p ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง    ๑๓ ก.ย.๕๙
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๖       ๒๓ พ.ย.๕๘
    p ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนวด ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๑๔๕       ๑๙ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน         ๑๑ พ.ย.๕๘
    p ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ จำนวน ๒ หลัง      ๕ พ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก จำนวน ๗ หลัง         ๑๐ ส.ค.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน ๘๐๐ เมตร       ๒๔ มิ.ย.๕๘    
    p ประการศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ห้องส้วม ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ห้องส้วมนักเรียนชาย , ห้องส้วมนักเรียนหญิง         ๑๖ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก , ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว , ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ         ๑๕ มิ.ย.๕๘    
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง       ๑๐ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องเรียน ร.ร.ตชด.นเรศวรป่าละอู จำนวน ๒ ห้องเรียน       ๑๐ มิ.ย.๕๘    
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ห้องส้วมนักเรียนชาย - หญิง จำนวน ๒ หลัง         ๘ มิ.ย.๕๘
    p ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. จำนวน ๓ หลัง        ๘ มิ.ย.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ร.ร.ตชด. ๑.ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก ๒.ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว ๓.ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ
๔.ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
 ๕.ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ   ๑ พ.ค.๕๘
    p ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา   ๑. ประกาศ   ๒. เอกสาร       ๒๔ มิ.ย.๕๗
    p ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน ร.ร.ตชด.      ๒๘ ม.ค.๕๗

       คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๓
       แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ

     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๑ n
     p การตรวจสอบสิทธิของตนเองและบุคคลในครอบครัว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง     
     p ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐    
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) เลขประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐    
     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐   
     p อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ     
     p กระบวนการและระยะเวลา/ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ๘ ขั้นตอน     
     p สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๐ อัตรา     
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๙   
     p ผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๔ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๙  ได้แก่ ๑.ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ปี ๒๕๕๔ ,  ๒.ระเบียบประเภทสหกรณ์ฯ  , ๓.แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
     p คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ    
     p ประกาศผลการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้น ประทวน พ.ศ.๒๕๕๙    
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เลขประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด. ประจำปี ๒๕๕๙  
     p ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๕๙  
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘    
     p ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุ และ แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.ประจำปี ๒๕๕๘     
     p ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๘ 
     p ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานประจำสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก 
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านห้วยโสก
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก
     p ประกาศผลการทดสอบความรู้ (สอบข้อเขียน ) และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซี่งเป็นศิษย์เก่า
ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด. ประจำปี ๒๕๕๗

     p ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจำตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ครู ร.ร.ตชด.
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก 
     p ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
     p ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
     p ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
     p ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
     p ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก   
     p กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนา " ค่ายพระมงกุฎเกล้า " กก.ตชด.๑๔ วันที่ ๖ ส.ค.๕๕
     p บัญชีรายละเอียดการขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับ เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร.   
     โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด      แบบฟอร์มตัวอย่าง     p วิธีการชำระเงิน  

      v การติดตั้งดู้เย็นพลังงานโซล่าเซลล์     n
      1 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเ ฉิน (IT Contingency Plan) ของ กก.ตชด.๑๔ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  
      1 วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือวัตถุระเบิด  
      p องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน
       องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ (น้ำหมักชีวภาพ) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

h

      1 แผนสร้างความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑     n
      1 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร     n
      1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน  แบบตรวจร่างกาย     n
      1 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตร  ๑.มูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์  ๒.มส.ตชด.สว.และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ๓.สมาคมแม่บ้านตำรวจ 
๔.มูลนิธิบุณยะจินดา  ๕.มูลนิธ พล.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์  ๖.ร.ต.อ.ธรณิศฯ  ๗.ม.ศรีปทุมของสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ๘.บช.ตชด. 
      1 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจำปีงลประมาณ ๒๕๕๖  
      1 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      1 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
      1 แผนการแจกจ่ายยา - เวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๕๕   ๑.ร.ร.ตชด.ในสังกัด  ๒.ร้อย ตชด.๑๔๔ - ๑๔๗  

f

     1 เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ปี งปม.๖๑ เดือน  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.      n
     1 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศีกษาและค่าเล่าเรียน ปี ๒๕๕๙