๑๔ ก.พ.๖๗ พ.ต.อ.อัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะรวม ๗ นาย เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญ ร.ต.อ.ยุทธนา เทพสถิตย์ รอง สว.กก.ตชด.๑๔ ที่ อ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี

S 8101897 0 S 8101899 0 S 8101900 0 S 8101901 0
S 8101902 0 S 8101903 0 S 8101904 0 S 8101905 0
S 8101906 0 S 8101907 0 S 8101908