๘ มี.ค.๖๗ ฝึกทบทวน กองร้อยควบคุมฝูงชน ให้กับกำลังพลในสังกัด กก.ตชด.๑๔ ประจำปี ๒๕๖๗

IMG 6805 IMG 6806 IMG 6809 IMG 6815
IMG 6816 IMG 6818 IMG 6820 IMG 6821
IMG 6822 IMG 6824 IMG 6825 IMG 6826
IMG 6827 IMG 6834 IMG 6837 IMG 6838
IMG 6846 IMG 6850 IMG 6856 IMG 6858
IMG 6866 IMG 6867 IMG 6869 IMG 6870
IMG 6872 IMG 6878 IMG 6881 IMG 6885
IMG 6889 IMG 6898 IMG 6906 IMG 6913
IMG 6925 IMG 6929 IMG 6938 IMG 6948
IMG 6955 IMG 6956 IMG 6995 IMG 7019
IMG 7021 IMG 7028 IMG 7038 IMG 7043
IMG 7049 IMG 7050 IMG 7054 IMG 7061
IMG 7069 IMG 7085