๒๓ ก.พ.๖๗ โครงการจิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเกตุชยาราม ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

S 91308041 S 91308043 S 91308044 S 91308045
S 91308046 S 91308047 S 91308048 S 91308049
S 91308051 S 91308054 S 91308056 S 91308057
S 91308060