พิธีปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗

S  8585258 S  8585261 S  8585262 S  8585264
S  8585266 S  8585267 S  8585271 S  8585272