๑๔ ก.พ.๖๗ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด.เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๑๔๔

263465 0 263488 0 S  15777806 0 S  15777814 0
S  15777808 0 263473 0 S  15777821 263480 0