กก.ตชด.๑๔ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่ช่วยดับเพลิงที่ บริเวณจุดชมวิว ม.๕ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จว.ปข.

S  9052384 0 S  9052386 0 S  9052387 0 S  9052388 0
S  9052389 0 S  9052390 0 S  9052391 0 S  9052392 0