๘ ธ.ค.๖๖ พ.ต.ท.วรพงศ์ พรัมรัตนพงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๓ พร้อมนายตำรวจรวม ๓ นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ณ กองบิน ๕

IMG 6563 IMG 6556 IMG 6564 IMG 6566
IMG 6569 27650 0 27651 0 27649 0
IMG 6561