๓๑ ต.ค.๖๖ กก.ตชด.๑๔ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

IMG 5798 IMG 5799 IMG 5805 IMG 5810
IMG 5820 IMG 5823 IMG 5824 IMG 5825
IMG 5828 IMG 5833 IMG 5836 IMG 5855
IMG 5858 IMG 5861 IMG 5867 IMG 5870
IMG 5873 IMG 5876 IMG 5882 IMG 5885
IMG 5888 IMG 5893 IMG 5902 IMG 5906
IMG 5911 IMG 5915 IMG 5921 IMG 5932
IMG 5934 IMG 5936 IMG 5938 IMG 5945
IMG 5959 IMG 5969