๒๙ ก.ย.๖๖ กก.ตชด.๑๔ จัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

IMG 4490 IMG 4492 IMG 4494 IMG 4503
IMG 4504 IMG 4508 IMG 4516 IMG 4519
IMG 4529 IMG 4535 IMG 4547 IMG 4553
IMG 4561 IMG 4571 IMG 4575 IMG 4578
IMG 4664 IMG 4666 IMG 4677 IMG 4703
IMG 4710 IMG 4711 IMG 4716 IMG 4719
IMG 4724 IMG 4727 IMG 4735 IMG 4745
IMG 4762 IMG 4765 IMG 4796 IMG 4797
IMG 4803