๕ ก.ค.๖๖ ข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน กก.ตชด.๑๔ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

S 4841727 S 4841731 S 4841732 S 4841733
S 4841734 S 4841735 S 4841736 S 4841737
S 4841742 S 4841744 S 4841745