กก.ตชด.๑๔ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. กิจกรรมอ่านสาร จาก ผบ.ตร. , ๒. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

IMG 1003 IMG 1010 IMG 1016 IMG 1021
IMG 1023 IMG 1025 IMG 1033 IMG 1036
IMG 1047 IMG 1050 IMG 1053 IMG 1059
IMG 1060 IMG 1066 IMG 1069 IMG 1073