กก.ตชด.๑๔ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑. กิจกรรมอ่านสาร จาก ผบ.ตร. , ๒. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

IMG 0980 IMG 0945 IMG 0977 IMG 0942
IMG 0950 IMG 0951 IMG 0963 IMG 0979
IMG 0983 IMG 0986 IMG 0989 IMG 0994
IMG 0996