กก.ตชด.๑๔ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๕

IMG 0863 IMG 0867 IMG 0901 IMG 0874
IMG 0913 IMG 0915 IMG 0918 IMG 0925
IMG 0928 IMG 0877 IMG 0879 IMG 0881
IMG 0882 IMG 0889 IMG 0904