กก.ตชด.๑๔ ได้ตรวจความพร้อมชุดสนับสนุน การรบ ได้แก่ ชุดรถเกราะ V150 และชุด จยย. เพื่อเตรียมพร้อมด้านพื้นที่แนวชายแดน

IMG 0795 IMG 0797 IMG 0798 IMG 0803
IMG 0805 IMG 0807 IMG 0810 IMG 0812
IMG 0813 IMG 0814 IMG 0815 IMG 0819
IMG 0821 IMG 0826 IMG 0829 IMG 0831
IMG 0834 IMG 0836