๖ ส.ค.๖๕ กก.ตชด.๑๔ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า ปีที่ ๓๕ โดยมี พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบช.ตชด.เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มฯ

IMG 0073 IMG 0077 IMG 0079 IMG 0086
IMG 0091 IMG 0102 IMG 0108 IMG 0116
IMG 0117 IMG 0126 IMG 0132 IMG 0140
IMG 0143 IMG 0149 IMG 0161 IMG 0162
IMG 0170 IMG 0172 IMG 0175 IMG 0176
IMG 0180 IMG 0183 IMG 0188 IMG 0189
IMG 0196 IMG 0200 IMG 0202 IMG 0208
IMG 0238 IMG 0249 IMG 0250 IMG 0278
IMG 0305 IMG 0322 IMG 0325 IMG 0326
IMG 0330 IMG 0335 IMG 0336 IMG 0344
IMG 0349 IMG 0355 IMG 0368 IMG 0369
IMG 0371 IMG 0375 IMG 0377 IMG 0380
IMG 0382 IMG 0384 IMG 0385 IMG 0392
IMG 0400 IMG 0409 IMG 0417