๒๕ พ.ย.๖๔ เป็น วันวชิราวุธ กก.ตชด.๑๔ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

a1 IMG 8479 IMG 8483 IMG 8485
IMG 8487 IMG 8488 IMG 8490 IMG 8496
IMG 8497 IMG 8499 IMG 8502 IMG 8507
IMG 8518 IMG 8520 IMG 8528 IMG 8529
IMG 8531 IMG 8532 IMG 8534