23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมาธิการตำรวจโดยคุณจิตภัสร์ กฤดากร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู

1 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 41 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 43 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 44
c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 52 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 59 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 61 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 71
c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 28 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 24 c949967672d96c5abb3fbc4ef31dc3c9b 4620693218543251669 ๒๑๐๒๒๓ 49 12