21 ธันวาคม 2563 พิธีส่งมอบหน้าที่ ผกก.ตชด.14

IMG 4930 IMG 4931 IMG 4935 IMG 4945
IMG 4948 IMG 4949 IMG 4955 IMG 4958
IMG 4960 IMG 4961 IMG 4972 IMG 4973
IMG 4977 IMG 4979 IMG 4981 IMG 4984
IMG 4986 IMG 4987 IMG 4994 IMG 4996