กก.ตชด.๑๔ จัดกำลังพลร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ประจวบฯ

IMG 0530 IMG 0566 IMG 0535 IMG 0536
IMG 0539 IMG 0547 IMG 0548 IMG 0531
IMG 0532 IMG 0533 IMG 0534 IMG 0537
IMG 0543 IMG 0563 IMG 0550 IMG 0551
IMG 0558 IMG 0562 IMG 0574 IMG 0575
IMG 0578 IMG 0579 IMG 0580 IMG 0544
IMG 0553 IMG 0554 IMG 0555 IMG 0556
IMG 0557 IMG 0581 IMG 0568