จัดกำลัง ถปภ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย รร.การศึกษา เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

IMG 7799 IMG 7756 IMG 7768 IMG 7804
IMG 7809 IMG 7761 IMG 7767 IMG 7770
IMG 7771 IMG 7774 IMG 7788 IMG 7796
IMG 7826 IMG 7827 IMG 7802 IMG 7807
IMG 7818 IMG 7820 IMG 7823 IMG 7835
IMG 7803 IMG 7839 IMG 7838