ปฏิบัติหน้าที่ ถปภ.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

IMG 7973 IMG 7970 IMG 8012 IMG 7975
IMG 7974 IMG 7997 IMG 7998 IMG 7999
IMG 8009 IMG 8020 IMG 8032 IMG 7952
IMG 7961 IMG 7962 IMG 7967 IMG 7968
IMG 7976 IMG 8001 IMG 8002 IMG 8004
IMG 8005 IMG 8013 IMG 8017 IMG 7978
IMG 7980 IMG 7988 IMG 7990 IMG 7992
IMG 7993 IMG 7981 IMG 7982 IMG 7984
IMG 8023 IMG 8024 IMG 8025 IMG 8027
IMG 8021 IMG 8030 IMG 8034 IMG 8035
IMG 8036 IMG 8018