สรุปผลการกวาดล้างอาชญากรรม บก.ตชด.ภาค ๑ ห้วง ๑ พ.ย.- ๑๕ ธ.ค.๖๑

IMG 0498 IMG 0501 IMG 0503 IMG 0505
IMG 0512 IMG 0513 IMG 0514 IMG 0515
IMG 0516 IMG 0517 IMG 0519 IMG 0520
IMG 0522 IMG 0523 IMG 0526 IMG 0528
IMG 0530 IMG 0531 IMG 0532 IMG 0534
IMG 0543 IMG 0545 IMG 0549 IMG 0550