ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติด ณ ศาลากลาง จ.ประจวบฯ

IMG 2827 IMG 2874 IMG 2828 IMG 2829
IMG 2839 IMG 2843 IMG 2848 IMG 2849
IMG 2851 IMG 2854 IMG 2856 IMG 2896
IMG 2900 IMG 2901