กก.ตชด.๑๔ จัดอบรมการจัดการความเครียด ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด

IMG 1158 IMG 1161 IMG 1163 IMG 1164
IMG 1167 IMG 1171 IMG 1175 IMG 1177
IMG 1179 IMG 1180 IMG 1181 IMG 1183
IMG 1184 IMG 1185 IMG 1187 IMG 1189
IMG 1190 IMG 1192 IMG 1193 IMG 1195
IMG 1196 IMG 1199 IMG 1201 IMG 1202