พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๗ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

DSC 4947 DSC 4948 DSC 4952 DSC 4958
DSC 4976 DSC 4980 DSC 4989
DSC 4998 DSC 4996 DSC 5032
DSC 5036 DSC 5039