กก.ตชด.๑๔ จัดข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมงาน " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หมู่บ้านหว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

DSC 0001 DSC 0004 DSC 0006 DSC 0011
DSC 0012 DSC 0013 DSC 0015 DSC 0016
DSC 0017 DSC 0018 DSC 0021 DSC 0023
DSC 0024 DSC 0025 DSC 0029 DSC 0030
DSC 0032 DSC 0034