พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จชต.พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจสังกัด กก.ตชด.๑๔

DSC 0004 DSC 0015 DSC 0019 DSC 0020
DSC 0022 DSC 0028 DSC 0029 DSC 0033
DSC 0034 DSC 0040 DSC 0041 DSC 0042