พิธีส่ง-รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔

IMG 1040 IMG 1040 resize IMG 1052 IMG 1058
IMG 1060 IMG 1060 resize IMG 1061 IMG 1062
IMG 1064 IMG 1067 IMG 1068 IMG 1069
IMG 1070 IMG 1071 IMG 1073 IMG 1074
IMG 1077 IMG 1079 IMG 1081 IMG 1082
IMG 1083 IMG 1085 IMG 1087 IMG 1087 resize
IMG 1095 IMG 1098 IMG 1103 IMG 1103 resize
IMG 1106 IMG 1107 IMG 1110 IMG 1112
IMG 1113 IMG 1114 IMG 1116 IMG 1117
IMG 1121 IMG 1122 IMG 1128 IMG 1129
IMG 1141 IMG 1142 IMG 1143 IMG 1144
IMG 1146 IMG 1147 IMG 1148 IMG 1150