๑๒ ส.ค.๖๐ กก.ตชด.๑๔ โดย พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบฯ

DSC 0002 DSC 0009 DSC 0011 DSC 0014
DSC 0016 DSC 0018 DSC 0020 DSC 0022
DSC 0023 DSC 0025 DSC 0030 DSC 0031
DSC 0033 DSC 0036 DSC 0037 DSC 0039
DSC 0045 DSC 0048 DSC 0051 DSC 0052
DSC 0055 DSC 0059 DSC 0060 DSC 0061
DSC 0064 DSC 0050