สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ พื้นที่ จว.ประจวบฯ

IMG 0669 IMG 0672 IMG 0679 IMG 0680
IMG 0681 IMG 0682 IMG 0685 IMG 0688
IMG 0689 IMG 0691 IMG 0698 IMG 0704
IMG 0706 IMG 0715 IMG 0716 IMG 0717
IMG 0718 IMG 0723 IMG 0731 IMG 0734
IMG 0737 IMG 0745 IMG 0752 IMG 0753
IMG 0761 IMG 0764 IMG 0771 IMG 0778
IMG 0779 IMG 0781 IMG 0788 IMG 0799
IMG 0806 IMG 0825 IMG 0839 IMG 0841
IMG 0847 IMG 0856 IMG 0857 IMG 0871
IMG 0881 IMG 0884 IMG 0885 IMG 0888
IMG 0889 IMG 0890 IMG 0892 IMG 0895
IMG 0897 IMG 0899 IMG 0905 IMG 0912
IMG 0913 IMG 0925 IMG 0934 IMG 0936
IMG 0943 IMG 0949 IMG 0953 IMG 0957
IMG 0945