พ.ต.อ.ปฐม อุ่นอบ ผกก.ฯ ตรวจเยี่ยมและอวยพรพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับ กพ.ร้อย ตชด.๑๔๔-๑๔๗

196839 196841 197042 197044
ผกก.ฯ ตรวจเยี่ยม ๑๙๐๑๐๒ 0021 ผกก.ฯ ตรวจเยี่ยม ๑๙๐๑๐๒ 0009 196910 ผกก.ฯ ตรวจเยี่ยม ๑๙๐๑๐๒ 0007
ผกก.ฯ ตรวจเยี่ยม ๑๙๐๑๐๒ 0011 ผกก.ฯ ตรวจเยี่ยม ๑๙๐๑๐๒ 0020 ผกก 0.ฯ ตรวจเยี่ยม ๑๙๐๑๐๒ 0022 196906
196858 196875 196899 ผกก.ฯ ตรวจเยี่ยม ๑๙๐๑๐๒ 0003
ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0044 ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0027 ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0030 ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0008
ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0011 ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0013 ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0004 ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0005
ผกก.14 เยี่ยมปีใหม่ 190102 0038 DSC9767 DSC9776 DSC9786
DSC9788 DSC9789 DSC9794 DSC9807
DSC9812 DSC9815